OPLEIDING MULTIDIMENSIONAAL WERKEN

Dit is het soort training dat ik zelf drie jaar geleden had willen volgen toen ik op zoek was naar een brug tussen therapie en spiritualiteit. Een opleiding die me zou helpen om die twee te verbinden zonder weer in een nieuw opgelegd kader terecht te komen. Inmiddels heb ik daarin mijn weg gevonden en heb die ervaringen gebundeld in een opleidingsaanbod voor collega-professionals die met mensen werken.

Multidimensionaal werken en een unieke mix van methoden

De mix van werkmethoden, die ik succesvol gebruik in mijn praktijk, bieden een mooie synergie. Wat ze gemeenschappelijk hebben is dat ze de relatie met denken veranderen en je bewustzijn ontwikkelen. De theorie of beter gezegd de praktijk, is dat bewustzijn een andere dimensie is dan het denken en ons brein. Daarom noem ik het multidimensionaal werken. Er zijn meerdere dimensies waarin we waarnemen los van culturele en sociaal-maatschappelijke cognitieve concepten. Deze dimensies geven energie, kracht en kennis op een andere laag, oftewel andere dimensies zoals: hoe je je Zelf waarneemt, je lijf, de natuur, energie, velden, ruimte, tijd en ga zo maar door. Je ‘waarnemende ik’ ontwikkelen maakt dat je steeds meer toegang krijgt tot deze dimensies en bijhorende krachtvelden. De manier waarop je naar iets kijkt maakt alle verschil.

De opleiding bevat elementen van Acceptance & Commitment Therapy oftewel  ACT, Systemisch werk, Opstellingen, Trauma Informed Therapy, Geweldloze Communicatie, Voice Dialogue en een nodige dosis spiritualiteit. Het leerdoel van de opleiding is dan ook om de relaties met de frames die je als professional en persoon hebt te veranderen en meer vrijheid in handelen te krijgen.

Binnen de opleiding, maakt ACT dat je een andere relatie met je denken krijgt en een andere relatie met hoe je je Zelf beleeft, hoeven spirituele ervaringen niet meer begrepen te worden vanuit denken en cognitie. Deze ervaringen zijn een dimensie op zich wanneer je ze buiten de dimensie van verstand en  bekende zintuigen gaat bekijken. Het is een reis naar binnen en een ontdekking in een speeltuin die veel groter is dan je dacht.

Systemisch werk en opstellingen, zowel de klassieke vorm van familieopstellingen als de identiteitsgerichte psychotraumatherapie opstellingen (iopt) maken dat je op een prachtige manier van een afstand naar je gedrag, patronen, overtuigingen en je interne delen kan kijken die een rol spelen in het wel of niet tot stand komen van je verlangens. Deze opleiding gaat nog graag een stap verder in effectiviteit en impact van deze methoden.

‘Dit is het soort training dat ik zelf drie jaar geleden had willen volgen toen ik op zoek was naar een brug tussen therapie en spiritualiteit’ – Judith

Anders leren met anderwijs

Ik zie een beperking in onderwijs. Ik wil graag voorbij gaan aan leren vanuit de leerling-meester-verhouding. Het moment dat iemand je gaat vertellen hoe iets zit, zit je al vast in zijn kader en in zijn cognitieve concept. Daarom noem ik het anderwijs, want volgens mij zijn mensen toe aan een andere vorm van leren: in de vorm van ont-leren, ont-dekken en ervaren. We gaan werken met oefeningen om te ontdekken hoe je nog meer los kan komen van je denken, van perspectief kan wisselen en je-zelf van je-zelf bevrijden 😊. En vooral anders kijken en anders doen, in je gedrag en niet in anders denken over jezelf.

Met extra werkvormen die op de vragen en thema’s van de groep zijn afgestemd: bijvoorbeeld breathwork, opstellingen, visualisaties, bewegen, lichaamswerk, lichtwerk en muziek.

Ben jij de doelgroep?

Dit is een training voor therapeuten, coaches, opstellers, onderwijzers, maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten, haptotherapeuten etc. Oftewel mensen die met mensen werken en geschoold zijn op dat gebied. De buiten de lijntjes-kleurders. Degenen die op zoek zijn naar een laag van verdieping in zichzelf. Klaar zijn om hun Zelf los te koppelen van de frames die ze beperken in kunnen, doen en laten. Je hebt een goede basis qua opleiding en je zoekt naar een manier om jezelf te stretchen buiten je eigen kaders. Je wil eigenlijk nog wel wat en tegelijkertijd niet in de eeuwige ‘laten we nog maar een opleiding erbij doen want ik ben nog niet goed genoeg’ verzanden. Je weet dat leren start bij ervaren en bij jezelf en niet zozeer gaat over modellen en theorie onder de knie krijgen. Jij bent het voertuig.

Bij interesse plan je een intake met Judith of neem je deel aan een kennismakingsdag. De kracht van de opleiding start bij een goede selectie van deelnemers. Een intakegesprek is gratis, de kennismakingsdag kost €350,- ex 21% btw. Mocht je na de kennismakingsdag besluiten om deel te nemen aan de opleiding dan worden deze kosten in mindering gebracht op het tarief van de opleiding.

Waar, wanneer en met wie?

In oktober 2022 starten we met een driedaags bezoek aan Jonette Crowley in Nijmegen en daarna vervolgen met vijf vrijdagen verdeeld over 6 maanden in Roosendaal:

  • Vrijdag 7 oktober t/m zondag 9 oktober – Bezoek met Judith aan driedaagse Jonette Crowley
  • Vrijdag 11 november 10:00-17:00uur
  • Vrijdag 9 december 10:00-17:00uur
  • Vrijdag 13 januari 10:00-17:00uur
  • Vrijdag 10 februari 10:00-17:00uur
  • Vrijdag 10 maart 10:00-17:00uur

In een groep van maximaal 10 professionals in een yurt dichtbij het bos in Roosendaal (West-Brabant)

Investering
De kosten voor de opleiding bedragen €2795,- exclusief 21% btw
Dit is inclusief een gezonde lunch op de opleidingsdagen

Een intakegesprek is gratis.