THERAPIE

Loop je vast in je oude gewoontes, overtuigingen, gedrag en communicatiepatronen? Wil je meer inzicht in je gevoelens, gedachten en gedragingen? Ruimte creëren voor meer flexibiliteit en weer ervaren en doen wat je echt belangrijk vindt?

Opstellers werkt systeemgericht, dat wil zeggen dat wij uitgaan van de wisselwerking tussen jou en je omgeving. Oftewel; hoe stel jij jezelf op ten aanzien van jezelf, je klachten en je omgeving? Die houding speelt een belangrijke rol in zowel het ontstaan als het verminderen van je klachten.

De focus binnen therapie ligt bewust niet enkel op de klachten maar juist ook op ervaring, betekenis en houding. Vaak belemmeren onze ingesleten reacties en patronen onze verdere groei, ook al voelen ze bekend en comfortabel. Met behulp van diverse methodieken leer je om deze patronen te herkennen en kunnen ze doorbroken worden.

Het op constructieve wijze betrekken van de omgeving in dit proces zien wij als een belangrijke krachtbron om helder te krijgen wat jij ervaart en waardevol vindt. Je omgeving betrekken kan op diverse manieren. Het kan enorm helpend en werkend zijn wanneer je je partner, vrienden en familie actief op de hoogte brengt van waar je mee bezig bent. Door ze bijvoorbeeld dingen te laten lezen of samen opdrachten te doen. Maar ook op een andere manier je omgeving te betrekken door bijvoorbeeld letterlijk een foto uit te printen en op te hangen met een beeld wat jou herinnert aan waar je mee bezig bent. Of letterlijk een paar goede sportschoenen en een sportmaatje zoeken die het sporten comfortabeler maken.

Opstellers laat je van een afstand kijken naar jezelf en naar wat je denkt en doet. Hoe verhoudt je jezelf intern tot wat je doet en denkt en extern, naar buiten toe; hoe stel je je op naar je omgeving en je omgeving naar jou, komt je gedrag overeen met wat jij belangrijk vindt?

Opstellers biedt een kort traject als een 6-maanden traject aan.