MAATWERK TRAINING VOOR BEDRIJVEN

Voor wie of bij welke behoefte?

Binnen organisaties biedt ACT en/of Systemisch Werk rust en ruimte aan teams die onder druk staan en te maken hebben met stressgerelateerde uitval of gebrek aan werkplezier. Maar ook aan teams die de behoefte voelen om los te komen van negatieve interactiepatronen. Of van traumatische ervaringen zoals een bedrijfsongeval, ontslag, bezuinigingen etc.

ACT/SW maakt bewust van je (oordelende) verstand en de behoefte om lastige situaties uit de weg te gaan (vermijding) of om steeds maar dingen te bedenken om lastige zaken op te lossen (controle). Controle is prima maar dan wel waar je er daadwerkelijk grip op hebt. ACT zet een proces in werking waardoor een team zich bewust wordt welk gedrag het onder druk en bij ongemak vertoont. En biedt daarbij handvatten om los te komen van het verstand en weer te ontdekken wat echt belangrijk is. Door meer keuzevrijheid te ervaren, wordt het eenvoudiger om te handelen naar de waarden. En in plaats slechts te reageren, leren om te anticiperen op wat zich voordoet.

Systemisch Werk geeft nog extra inzicht in het grote geheel en de rollen die er binnen de organisatie en team zijn. Een systeem is een geheel of een samenstelling van zelfstandige delen waarvan de onderlinge relatie zodanig is, dat die verzameling als een samenhangend geheel kan worden beschouwd.

Judith gaf eerder workshops bij o.a. SDW, Traverse, GGD, Associate Degrees Academie Roosendaal

Aanbod

ACT workshop ‘Buiten je boekje gaan’:
Introductie workshop ACT, die werknemers uitdaagt om zich bewust te worden van de regels van hun verstand. Interactief, inzichtgevend en uitdagend. Goed opstapje om meer buiten je comfortzone te gaan en om elkaar anders te bekijken.

Systemisch Werk workshop:
Inleiding in systemisch werk en kennismaking met kleine structuuropstellingen rondom ordening, leidende principes en uitwisseling.

Aanbod op maat:
Verdiepende trajecten om bovenstaande principes te implementeren binnen de organisatie en teams. Op aanvraag en met gebruik van andere professionals binnen mijn netwerk.

Afhankelijk van welk aanbod je als organisatie gebruik wilt maken stem ik af in hoeverre welke methode ingezet gaat worden. Zoals heel het aanbod van Opstellers gericht is op:
– stoppen met moeilijkheden op te lossen vanuit je beGRIJPbare verstand
– vanuit ‘niet weten’ van een grotere afstand kijken naar het geheel waar je ‘problemen’
– uitzoomen naar je eigen positie, sta je wel op de ‘goede’ plek? Hoe ‘stel’ je je ‘op’?

Data / tijden

Een workshop of training duurt twee tot vier uur of zelfs meerdere dagdelen. Locatie en data altijd in overleg.

Tarieven

Ik maak graag op basis van de behoefte van uw bedrijf, organisatie of ARBO-dienst een offerte op maat.