AGENDA OPSTELLINGEN- EN VERDIEPINGSDAGEN

Aanpak Workshop Opstellingen

Een workshop opstellingen kun je bijwonen als je inzicht wilt krijgen hoe bepaalde overtuigingen onbewust negatief op je van invloed zijn. Wat maakt bijvoorbeeld dat iets steeds niet lijkt te lukken? Je weet eigenlijk heel goed hoe je je grenzen aan moet geven maar iets maakt dat je het niet doet wanneer het erop aankomt. Je zou heel graag een bepaalde stap zetten op gebied van carrière of relaties maar ‘iets’ blokkeert?

Ook je gezondheid op een andere manier bekijken is een optie, wat heeft een bepaald symptoom je te zeggen? Wat doet het symptoom voor het geheel? Deze manier van kijken neemt pijnlijke zaken niet weg, maar helpt je wel te kijken vanuit een ander perspectief waardoor er meer ruimte en andere invalshoeken kunnen ontstaan.

Een opstellingendag bij Opstellers duurt van 10:00uur tot 17:00uur met maximaal 10 deelnemers. Boek je een opstellingendag dan heb je de keuze om ook een online consult met Judith van 60 minuten te plannen op een later moment.

Meer weten? Kijk op de pagina Wat zijn opstellingen?