Wat zijn opstellingen?

Voor wie of bij welke behoefte?

Opstellingen worden binnen de psychosociale zorg steeds vaker en breder ingezet. Daarmee ontstaat er ook meer verschil in de wijze waarop ze worden ingezet. Binnen Opstellers wordt er met diverse opstellingen gewerkt; familieopstellingen, organisatieopstellingen, opstellingen met ziekte en symptomen, traumaopstellingen en opstellingen van het verlangen. De sociale structuur waarvan je deel uitmaakt, noemen we je systeem. Opstellingen kunnen inzicht geven omdat je vanaf een afstand naar je systeem en je gedrag kijkt, bijvoorbeeld hoe een probleem soms ook een oplossing kan zijn voor een ander probleem.

Communicatie bestaat in de meeste dagelijkse contacten uit woorden en taal. Maar in ons brein werkt taal vaak eerder belemmerend dan verrijkend. Wil je ‘talige’ antwoorden op je patronen waar je in vastloopt, dan bestaat er een neiging om opstellingen te gaan duiden met woorden. De kracht van een opstelling ligt er met name in dat er meer wordt ingezet op een gezamenlijk weten.

Tijdens de opstelling wordt vaak heel goed aangevoeld hoe de verhoudingen binnen het systeem liggen. Via gedachten en gevoelens die je nog niet eerder zo duidelijk voor je hebt gezien, vind je misschien wel voor het eerst de woorden en bewegingen om te kunnen delen met anderen. Door je patronen in een groter perspectief te zien en te kijken hoe ze in jouw systeem terecht zijn gekomen, leer je je patronen niet langer door te geven aan bijvoorbeeld je kinderen. Wees welkom bij Opstellers om te ervaren hoe opstellingen voor jou zouden kunnen bijdragen in je proces.

Ik had geen idee dat mijn pestervaring nog zoveel invloed had op mijn huidige gedrag. Mijn verdriet als 9-jarige erkennen en doorvoelen, heeft me het gevoel gegeven meer geheeld te zijn en niet meer te overspoelen in het hier en nu.

Aanpak Workshop Opstellingen

Een workshop opstellingen kun je bijwonen als je inzicht wilt krijgen hoe bepaalde overtuigingen onbewust negatief op je van invloed zijn. Wat maakt bijvoorbeeld dat iets steeds niet lijkt te lukken? Je weet eigenlijk heel goed hoe je je grenzen aan moet geven maar iets maakt dat je het niet doet wanneer het erop aankomt. Je zou heel graag een bepaalde stap zetten op gebied van carrière of relaties maar ‘iets’ blokkeert?

Ook je gezondheid op een andere manier bekijken is een optie, wat heeft een bepaald symptoom je te zeggen? Wat doet het symptoom voor het geheel? Deze manier van kijken neemt pijnlijke zaken niet weg, maar helpt je wel te kijken vanuit een ander perspectief waardoor er meer ruimte en andere invalshoeken kunnen ontstaan.

Een opstellingendag bij Opstellers duurt van 10:00uur tot 17:00uur met maximaal 10 deelnemers. Boek je een opstellingendag dan heb je de keuze om ook een online consult met Judith van 60 minuten te plannen op een later moment.