OPLEIDING MULTIDIMENSIONAAL WERKEN

Dit is de opleiding die ik zelf drie jaar geleden had willen volgen toen ik op zoek was naar een brug tussen therapie en spiritualiteit. Een opleiding die me zou helpen om die twee te verbinden zonder weer in een nieuw opgelegd kader terecht te komen. Inmiddels heb ik daarin mijn weg gevonden en heb die ervaringen gebundeld in een opleidingsaanbod voor collega-professionals die met mensen werken.

Multidimensionaal werken en een unieke mix van methoden

De mix van werkmethoden, die ik succesvol gebruik in mijn praktijk, bieden een mooie synergie. Wat ze gemeenschappelijk hebben is dat ze de relatie met denken veranderen en je bewustzijn ontwikkelen. De theorie of beter gezegd de praktijk, is dat bewustzijn een andere dimensie is dan het denken en ons brein. Daarom noem ik het multidimensionaal werken. Er zijn meerdere dimensies waarin we waarnemen los van culturele en sociaal-maatschappelijke cognitieve concepten. Deze dimensies geven energie, kracht en kennis op een andere laag, oftewel andere dimensies zoals: hoe je je Zelf waarneemt, je lijf, de natuur, energie, velden, ruimte, tijd en ga zo maar door. Je ‘waarnemende ik’ ontwikkelen maakt dat je steeds meer toegang krijgt tot deze dimensies en bijhorende krachtvelden. De manier waarop je naar iets kijkt maakt alle verschil.

De opleiding bevat elementen van Acceptance & Commitment Therapy oftewel  ACT, Systemisch werk, Opstellingen, Trauma Informed Therapy, Geweldloze Communicatie, Voice Dialogue en een nodige dosis spiritualiteit. Het leerdoel van de opleiding is dan ook om de relaties met de frames die je als professional en persoon hebt te veranderen en meer vrijheid in handelen te krijgen.

Binnen de opleiding, maakt ACT dat je een andere relatie met je denken krijgt en een andere relatie met hoe je je Zelf beleeft, hoeven spirituele ervaringen niet meer begrepen te worden vanuit denken en cognitie. Deze ervaringen zijn een dimensie op zich wanneer je ze buiten de dimensie van verstand en  bekende zintuigen gaat bekijken. Het is een reis naar binnen en een ontdekking in een speeltuin die veel groter is dan je dacht.

Systemisch werk en opstellingen, zowel de klassieke vorm van familieopstellingen als de identiteitsgerichte psychotraumatherapie opstellingen (iopt) maken dat je op een prachtige manier van een afstand naar je gedrag, patronen, overtuigingen en je interne delen kan kijken die een rol spelen in het wel of niet tot stand komen van je verlangens. Deze opleiding gaat nog graag een stap verder in effectiviteit en impact van deze methoden.

‘Dit is de opleiding die ik zelf drie jaar geleden had willen volgen toen ik op zoek was naar een brug tussen therapie en spiritualiteit’ – Judith

Anders leren met anderwijs

Ik zie een beperking in onderwijs. Ik wil graag voorbij gaan aan leren vanuit de leerling-meester-verhouding. Het moment dat iemand je gaat vertellen hoe iets zit, zit je al vast in zijn kader en in zijn cognitieve concept. Daarom noem ik het anderwijs, want volgens mij zijn mensen toe aan een andere vorm van leren: in de vorm van ont-leren, ont-dekken en ervaren. We gaan werken met oefeningen om te ontdekken hoe je nog meer los kan komen van je denken, van perspectief kan wisselen en je-zelf van je-zelf bevrijden 😊. En vooral anders kijken en anders doen, in je gedrag en niet in anders denken over jezelf.

Met extra werkvormen die op de vragen en thema’s van de groep zijn afgestemd: bijvoorbeeld breathwork, opstellingen, visualisaties, bewegen, lichaamswerk, lichtwerk en muziek.

Ben jij de doelgroep?

Dit is een training voor therapeuten, coaches, opstellers, onderwijzers, maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten, haptotherapeuten etc. Oftewel mensen die met mensen werken en geschoold zijn op dat gebied. De buiten de lijntjes-kleurders. Degenen die op zoek zijn naar een laag van verdieping in zichzelf. Klaar zijn om hun Zelf los te koppelen van de frames die ze beperken in kunnen, doen en laten. Je hebt een goede basis qua opleiding en je zoekt naar een manier om jezelf te stretchen buiten je eigen kaders. Je wil eigenlijk nog wel wat en tegelijkertijd niet in de eeuwige ‘laten we nog maar een opleiding erbij doen want ik ben nog niet goed genoeg’ verzanden. Je weet dat leren start bij ervaren en bij jezelf en niet zozeer gaat over modellen en theorie onder de knie krijgen. Jij bent het voertuig.

Bij interesse plan je een intake met Judith of neem je deel aan een kennismakingsdag. De kracht van de opleiding start bij een goede selectie van deelnemers. Een intakegesprek is gratis, de kennismakingsdag kost €127,- ex 21% btw. Mocht je na de kennismakingsdag besluiten om deel te nemen aan de opleiding dan worden deze kosten in mindering gebracht op het tarief van de opleiding.

Inhoudelijk:

Ik heb MW opgezet om de deelnemers meer toegang te geven tot meerdere dimensies van zijn en ervaren. Los van de gebaande paden. Ook los van de gebaande paden van educatie en leren. Helemaal weten waar dit heengaat doe ik niet. En dat zeg ik niet als een excuus vooraf maar om letterlijk alles open te houden in plaats van vooraf te beperken. Intuïtie, onderbuik, waarnemen, afstemmen laten zich niet helemaal vangen. Ze zijn niet altijd comfortabel en brengen je soms bij je grootste pijn. En ze brengen je naar je essentie, je flow, je haven en je licht.

  • De eerste lesdag staat in het teken van belichaamd werken, de Engelse term ’embodied learning’ vind ik nog mooier. Voelen zit in je lijf, afstemmen doe je niet met je denken, je hoofd doet op een andere manier mee. Buiten je bekende zintuigen gaat deze dag over je autonome zenuwstelsel, neuroceptie, co-regulatie en intraconnectie (MWE=ME + WE).
  • De tweede lesdag staan ‘Tijd en Ruimte’ op het programma. Wat is jouw tempo en timing, hoe word je je bewust van tempo en timing van de mensen om je heen? En hoe kan je met tijd spelen;  hoeveel beschikking heb je over jezelf in het ‘nu’, wat van jou hangt nog in het verleden en hoe kan je dat deel van jou wat al in de toekomst is naar je toehalen? Ruimte en context staan niet los van tijd. Dus in deze lesdag ook aandacht voor je start, je plek en je wortels.
  • De derde lesdag gaat over ‘Waar-neming en perceptie’. Wat ben je voor waar aan gaan nemen en hoeveel van wat je ervaart is perceptie, jouw invulling op basis van ervaringen in plaats van ‘waar’?  Wisselen van perspectief maken dat situaties compleet veranderen. In deze dag leer je hier meer vrijheid en flexibiliteit in ontdekken. Vanuit welke dimensie van waar-neming kijk je naar de wereld om je heen en hoe kan je je hier meer bewust van worden.
  • De vierde lesdag heeft het thema ‘Expressie’. Hoe uit je jezelf? En waar zit daar nog rek:-) Deze dag wordt er iemand uitgenodigd die de deelnemers extra gaat trainen op gebied van expressie.
  • De vijfde lesdag staat in het teken van oneindigheid, het lemniscaatsymbool en eindigheid. We werken met de kracht van het lemniscaat in opstellingen, het spanningsveld tussen angst en waarden, je interne polariteiten en eindigheid in de vorm van dood, loslaten en ‘bestemming bereikt’.
  • De zesde dag is voor verdieping en contemplatie op maat van de groep. Waar mag nog extra aandacht aan besteed worden zodat dit programma voor jezelf en voor de ‘jij’ in je werk groei oplevert.

Werken in een groep: Alles is welkom. Don’t hold back. In een groep kan je sneller gaan dan alleen, het is een krachtenbundeling in plaats van braaf zitten en doen wat de juf zegt:-). Veel beperkingen zitten sowieso in wat je ooit verteld is over lastig zijn, teveel zijn, moeilijk zijn, te druk, te gevoelig etc. en alle maatregelen die jij bent gaan nemen om de aansluiting weer te kunnen maken… door iets anders af te sluiten. In dat wat je hebt afgesloten mag je jezelf weer ontmoeten.

Waar, wanneer en met wie?

De opleiding bestaat uit 6 dagen waar je live samenkomt met de andere deelnemers (maximaal 10) van 10-16:30  uur inclusief lunch. Zie de planning hieronder voor de data, het gaat om maandelijks een vrijdag.
Tussentijds heb je contact met je mededeelnemers in diads of triads (twee- of drietallen) die iedere maand wisselen. Op die manier kan je nog meer van elkaar leren en vind je ondersteuning in je proces. Ook krijg je tussendoor opdrachten om je scala aan ervaringen uit te breiden.
Naast de lesdagen kijk ik individueel wat er ‘extra’ nodig is en er zit dus een persoonlijk stuk coaching bij het programma in. Hoe dit ingevuld gaat worden stem ik graag met je af voordat we starten met de lesdagen.

Data Multidimensionaal Werken (MW) lesdagen 2023:
14 april
12 mei
9 juni
7 juli
22 september
20 oktober

Investering
De kosten voor de opleiding bedragen €2795,- exclusief 21% btw
Dit is inclusief een gezonde lunch op de opleidingsdagen

Een intakegesprek is gratis.