Werkwijze: Psychosociale ACT therapie

Opstellers werkt met ACT. ACT staat voor Acceptance Commitment Therapy en is een nieuwe vorm van cognitieve gedragstherapie, die niet de inhoud van je gedachten probeert te wijzigen maar je leert om een andere verhouding aan te gaan met je denken. Ik leer je graag om je verstand minder serieus te nemen en vooral te gaan doen wat je wil. Dit klinkt eenvoudiger dan het is. Ons verstand houdt ons namelijk makkelijk weg bij wat we pijnlijk en lastig vinden. Pijn en ongemak zijn zaken die we over het algemeen snel proberen af te doen met overtuigingen als; ‘je moet gewoon positief zijn’ of ‘als je maar hard genoeg je best doet’. De huidige opvatting dat alles en iedereen maakbaar is draagt daar mijns inziens hard aan bij. Gek genoeg kan er veel vrijheid of ruimte ontstaan wanneer je de worsteling met al het ‘moeten’ staakt.

Opstellers werkt systeemgericht. In een hulpverleningsproces is het van belang om de omgeving te betrekken. Bijvoorbeeld, wanneer je gewicht wil verliezen is het niet handig om chips en chocolade in huis te hebben. Je partner blijft dit echter steeds kopen. Tijdens je traject bij Opstellers is het de bedoeling dat je je proces deelt met de belangrijke mensen in je omgeving. Door ze te betrekken weten zij ook dat je af wilt vallen. En kunnen ze je helpen je doel te bereiken door bijvoorbeeld enkel gezond eten in huis te halen.

Op een andere laag kijken we ook in de gesprekken hoe je je verhoudt tot de verschillende systemen waar je onderdeel van bent. Anders gezegd, je hebt veel verschillende rollen; zoon/dochter, vader/moeder, leerling, werknemer/werkgever, collega, teamlid etc. En ook grotere systemen; je woonplaats, geloofsovertuiging, sportclub, je familie en hun achtergrond zijn van invloed op hoe je over jezelf denkt en wat je doet of laat.

Ik zet je graag aan het werk, oftewel het eindigt niet met een consult 1x per 2 weken. Ervaren en leren zijn actieve bezigheden. Ik werk met diverse tools en opdrachten, van een ACT-app tot materiaal wat je van me toegestuurd kan krijgen. Ik werk volgens de richtlijnen van mijn beroepsvereniging, privacy, kwaliteit en professionaliteit vind ik belangrijk.