WORKSHOPS

Opstellers verzorgt regelmatig Workshops opstellingen en Workshops ACT. Op aanvraag is ook een combinatie van beide mogelijk in een Workshop Systemisch Werk en ACT.