CV JUDITH PUTTIGER

WERKERVARING

Eigenaar​ ​Opstellers
Augustus​ ​2014​ ​-​ ​heden

​Psychosociale​ ​therapie- ACT -​ ​Systemisch​ ​coaching -​ ​Familie-organisatieopstellingen -​ ​Trainingen-workshops

POH-GGZ​ ​Pro​ ​Praktijksteun
Mei​ ​2014​ ​-​ ​maart 2020

Werkzaam​ ​binnen​ ​een​ ​huisartsenpraktijk​ ​en​ ​valt​ ​daarmee​ ​onder​ ​de​ ​eind-​ ​of behandelverantwoordelijkheid​ ​van​ ​de​ ​huisarts.​ ​Bij​ ​de​ ​functie​ ​ligt​ ​de​ ​focus​ ​op​ ​ondersteuning, begeleiding,​ ​kortdurende​ ​behandeling​ ​en​ ​indien​ ​nodig​ ​verwijzing​ ​van​ ​patiënten​ ​met​ ​psychische, psychosomatische​ ​en​ ​psychosociale​ ​problematiek​ ​naar​ ​de​ ​GBGGZ,​ ​SGGZ​ ​of​ ​juist​ ​het​ ​sociale domein. -​ ​Probleemverheldering​ ​en​ ​uitvoeren​ ​van​ ​screeningsdiagnostiek -​ ​Opstellen​ ​en​ ​bespreken​ ​van​ ​een​ ​vervolgstappenplan -​ ​Geven​ ​van​ ​psycho-educatie -​ ​Begeleiden/ondersteunen​ ​van​ ​zelfmanagement -​ ​Interventies​ ​gericht​ ​op​ ​verbetering​ ​in​ ​functioneren​ ​van​ ​de​ ​patiënt​ ​met​ ​psychische​ ​klachten -​ ​Geïndiceerde​ ​preventie,​ ​zorggerelateerde​ ​preventie​ ​en​ ​terugvalpreventie

Medisch​ ​Maatschappelijk​ ​Werker​ ​Oncologie​ ​
Franciscus​ ​Ziekenhuis​ ​Roosendaal
Augustus​ ​2012​ ​-​ ​april​ ​2015

Psycho​ ​educatie​ ​in​ ​kader​ ​oncologische​ ​revalidatie​ ​en​ ​begeleiding​ ​individuele​ ​trajecten oncologie​ ​patiënten. In​ ​dienst​ ​bij​ ​Franciscus​ ​Ziekenhuis​ ​als​ ​medisch​ ​maatschappelijk​ ​werker​ ​Oncologie.
-Mede​ ​opzetten​ ​en​ ​begeleiden​ ​oncologische​ ​revalidatie​ ​en​ ​individuele begeleidingsgesprekken​ ​​ ​met​ ​oncologie​ ​patiënten/ex-patiënten.
-Begeleiden​ ​groepssessies​ ​psycho-educatie​ ​oncologische​ ​revalidatie.
-Intake​ ​gesprekken​ ​in​ ​kader​ ​oncologische​ ​revalidatie​ ​en​ ​multidisciplinaire​ ​afstemming hiervan.
-Individuele​ ​begeleiding​ ​(ex)oncologie​ ​patiënten;​ ​psychosociale​ ​hulpverlening, rouw-verliesverwerking,​ ​relatie-gezinsgesprekken,​ ​familieopstellingen.
-Werkgroep​ ​ontwikkeling​ ​oncologische​ ​zorg​ ​binnen​ ​1ste​ ​lijn-1,5​ ​lijns.
Medisch​ ​Maatschappelijk​ ​Werker​ ​Dialysecentrum​ ​Lievensberg​ ​Ziekenhuis​ ​Bergen​ ​op Zoom: Maart​ ​2012​ ​-​ ​mei​ ​2014
-Opzetten​ ​maatschappelijk​ ​werk​ ​functie​ ​binnen​ ​Dialysecentrum​ ​door​ ​invoering​ ​en​ ​inzet kwaliteitsstandaard​ ​Vereniging​ ​Maatschappelijk​ ​Werk​ ​Nefrologie.
-Voeren​ ​van​ ​(intake)​ ​gesprekken​ ​met​ ​patiënten​ ​in​ ​prédialyse​ ​fase;​ ​begeleiden​ ​bij​ ​maken keuze​ ​voor​ ​vorm​ ​nierfunctievervangende​ ​therapie,​ ​rouw-verliesverwerking,​ ​begeleiden​ ​bij omgaan​ ​met​ ​chronische​ ​ziekte,​ ​partnergesprekken,​ ​materiële​ ​hulpverlening​ ​in​ ​de​ ​vorm​ ​van praktische​ ​informatie​ ​rondom​ ​eventuele​ ​woningaanpassingen​ ​e.d.
-Lidmaatschap​ ​en​ ​participatie​ ​Nederlandse​ ​Vereniging​ ​Maatschappelijkwerk​ ​Nefrologie.
-Intakegesprekken/vervolggesprekken,​ ​opzetten​ ​hulpverleningsplannen,​ ​vakantie’s​ ​regelen en​ ​ondersteuning​ ​bij​ ​Hemodialyse/Peritoneaaldialyse.
-Palliatieve​ ​begeleiding​ ​bij​ ​stoppen​ ​met​ ​dialyseren.
-Deelname​ ​aan​ ​multidisciplinaire​ ​overleggen.
-Verzorgen​ ​klinische​ ​lessen​ ​rondom​ ​empowerment/oplossingsgerichte​ ​benadering​ ​van patiënten.
-Workshop​ ​patiënten​ ​vereniging​ ​“inzet​ ​van​ ​je​ ​kwaliteiten​ ​in​ ​ontzorgende​ ​samenleving”.

Algemeen​ ​Maatschappelijk​ ​Werker
​​Traverse
Februari​ ​1999​ ​-​ ​maart​ ​2012

Het​ ​voeren​ ​van​ ​relatie-​ ​en​ ​gezinsgesprekken​ ​vanuit​ ​een​ ​systeemtheoretisch​ ​kader,​ ​vanaf 2009​ ​met​ ​Oplossingsgericht​ ​werken​ ​als​ ​basis.
-Het​ ​begeleiden​ ​van​ ​cliënten​ ​met​ ​​ ​psychosociale-,​ ​praktische-​ ​en materiële-​ ​problemen, verwerking​ ​van​ ​en​ ​omgaan​ ​met​ ​ingrijpende gebeurtenissen,​ ​burn-out​ ​klachten,​ ​huiselijk geweld​ ​en​ ​schuldhulpverlening.
-Het​ ​houden​ ​van​ ​intakegesprekken​ ​en​ ​opzetten​ ​van​ ​hulpverleningsplannen.
-Participeren​ ​in​ ​verschillende​ ​casuïstiek-overleggen​ ​met​ ​zorginstellingen,​ ​o.a. Maatschappelijk​ ​Steun​ ​Systeem;​ ​een​ ​overleg​ ​met​ ​betrekking​ ​tot​ ​​ ​zorgwekkende​ ​zorgmijders. Buurtnetwerk-overleggen​ ​en​ ​‘Kansen​ ​voor​ ​Kalsdonk’​ ​dit​ ​project​ ​is​ ​een​ ​samenwerking​ ​met o.a.​ ​Gemeente,​ ​Woningstichting,​ ​SIW​ ​en​ ​Vrouwenstudio​ ​om​ ​de​ ​participatie​ ​van​ ​inwoners van​ ​wijk​ ​Kalsdonk​ ​te​ ​bevorderen​ ​en​ ​leefbaarheid​ ​in​ ​deze​ ​wijk​ ​te vergroten.
-Het​ ​geven​ ​en​ ​opzetten​ ​van​ ​assertiviteitstrainingen​ ​voor​ ​jongeren,​ ​volwassenen​ ​en​ ​een verdiepingsgroep​ ​assertiviteit.
-Training​ ​opgezet​ ​en​ ​uitgevoerd​ ​voor​ ​vrijwilligers​ ​van​ ​het​ ​VIP​ ​(Vrijwilligers Informatie Punt)​ ​in​ ​het​ ​voeren​ ​van​ ​slecht-nieuwsgesprekken.
-Woonconsulenten​ ​van​ ​Aramis​ ​getraind​ ​en​ ​gecoacht​ ​in​ ​het​ ​voeren​ ​van​ ​preventiegesprekken met​ ​betrekking​ ​tot​ ​huurachterstanden.
-Behandelen​ ​van​ ​aanvragen​ ​schuldhulpverlening​ ​bij​ ​de​ ​Gemeente​ ​​ ​Roosendaal​ ​en​ ​het doorsturen​ ​van​ ​aanvragen​ ​naar​ ​Kredietbank​ ​West​ ​Brabant.
-Deelname​ ​namens​ ​Traverse​ ​aan​ ​Meldpunt​ ​Schuldhulpverlening​ ​Roosendaal.
-Deelname​ ​namens​ ​Traverse​ ​aan​ ​debiteurenoverleg​ ​Woningstichting,​ ​signalering​ ​van huurachterstanden​ ​in​ ​kader​ ​preventieve​ ​schuldhulpverlening.
-Voorzitter​ ​werkoverleg​ ​team​ ​Roosendaal.
-Budgetbegeleiding,​ ​het​ ​maken​ ​van​ ​budgetplannen​ ​met​ ​cliënten,​ ​uitvoeren​ ​van inkomensbeheer​ ​en​ ​trainen​ ​naar​ ​zelfstandig​ ​budgetbeheer.
-Deelname​ ​aan​ ​diverse​ ​werkgroepen​ ​ten​ ​behoeve​ ​van​ ​zorgverbetering.

Projectleider​ ​Schuldhulpverlening:​ ​Traverse
Augustus​ ​2006​ ​-​ ​februari​ ​2008

Opzetten​ ​van​ ​schuldhulpverlening​ ​binnen​ ​de​ ​organisatie,​ ​uitwerken​ ​van​ ​beleid​ ​en​ ​visie. Kaders​ ​vastgesteld​ ​en​ ​een​ ​opzet​ ​gemaakt​ ​voor​ ​registratiesysteem​ ​en​ ​management rapportage. Acquisitie,​ ​training​ ​‘in​ ​en​ ​uit​ ​de​ ​bijstand’. Training​ ​’In​ ​en​ ​uit​ ​de​ ​bijstand’​ ​opgezet​ ​in​ ​samenwerking​ ​met​ ​een​ ​re-integratiebureau​ ​in opdracht​ ​van​ ​de​ ​Gemeente​ ​Roosendaal​ ​en​ ​Bergen​ ​op​ ​Zoom. Implementatie​ ​van​ ​schuldhulpverlening,​ ​het​ ​begeleiden​ ​en​ ​trainen​ ​van​ ​maatschappelijk werkers. Opstarten​ ​van​ ​Meldpunten​ ​Schuldhulpverlening​ ​voor​ ​Roosendaal​ ​en​ ​Bergen​ ​op​ ​Zoom. Vormgeven​ ​aan​ ​gezamenlijke​ ​overleggen​ ​met​ ​voorgenoemde​ ​partijen​ ​en​ ​taak/rolverdeling binnen schuldhulpverlening. Opzetten​ ​van​ ​training​ ​‘Omgaan​ ​met​ ​geld’​ ​nu​ ​‘Baas​ ​over​ ​je​ ​geld‘.

Maatschappelijk​ ​Werker​ ​gedetacheerd​ ​binnen​ ​Jongeren​ ​Steun​ ​Punt
Februari​ ​1999​ ​-​ ​Februari​ ​2000

Jongeren​ ​Steun​ ​Punt​ ​was​ ​een​ ​​ ​samenwerkingsproject​ ​met​ ​Kentron,​ ​GGZ,​ ​SIW​ ​en Reclassering. Werkzaamheden: -Laagdrempelige​ ​psychosociale​ ​hulpverlening​ ​aan​ ​jongeren​ ​tot​ ​23​ ​jaar​ ​oud. -Samenwerken​ ​met​ ​andere​ ​expertises​ ​door​ ​gezamenlijk​ ​behandelplannen​ ​uit​ ​te​ ​werken. -Casemanagement.

Pedagogisch​ ​Medewerker​ ​Crisisopvangcentrum,​ ​oudere​ ​jeugd​ ​(12​ ​t/m​ ​18​ ​jaar):
Stichting​ ​Jeugdhulp​ ​West​ ​Brabant
Februari​ ​1998​ ​-​ ​Februari​ ​1999

Begeleiden​ ​van​ ​jongeren​ ​in​ ​de​ ​woongroep​ ​bij​ ​dagelijkse​ ​taken. Mentorschap​ ​over​ ​een​ ​aantal​ ​jongeren​ ​in​ ​de​ ​groep​ ​met​ ​als​ ​taak​ ​samen​ ​leerdoelen​ ​te​ ​stellen en​ ​te​ ​monitoren​ ​tijdens​ ​verblijf​ ​in​ ​de​ ​opvang. Begeleiden​ ​groepsgesprekken. Het​ ​voeren​ ​van​ ​gezinsgesprekken​ ​met​ ​ouders​ ​en​ ​jongeren. Het​ ​uitzetten​ ​van​ ​eventuele​ ​vervolgopvang.

OPLEIDINGEN

2018-2020
Interakt Tiel, Meergenerationele Psychotraumatologie, Breek de Stilte 1-2-3 en leertherapie

2018-2019
See​ ​True​ ​Mindfulness​ ​academy  ACT,​ ​Acceptance​ ​Commitment​ ​Therapy basis- en vervolgtraining

2015-2016
Bert​ ​Hellinger​ ​Instituut,​ ​Bibi​ ​Schreuder/Jan​ ​Jacob​ ​Stam Master​ ​familieopstellingen,​ ​Familieopstellingen

2015
KOH​ ​suicide​ ​preventie​ ​training

2013​ ​-​ ​2014
Bert​ ​Hellinger​ ​Instituut Opstellen​ ​met​ ​ziekte​ ​en​ ​symptomen,​ ​Bibi​ ​Schreuder/Stephan​ ​Hausner

2013
Training​ ​Individueel​ ​Systemisch​ ​Werken,​ ​Maria​ ​Rotte

2001-2004
HBO-VO​ ​​ ​Psychosociale​ ​Ervaringsgerichte​ ​Therapie Kempler​ ​Instituut​ ​Nederland,​ ​Sjef​ ​de​ ​Vries,​ ​Roel​ ​en​ ​Sonja​ ​Bouwkamp

1995-1999
HR&O Bachelor’s​ ​Degree​ ​Social​ ​Work Specialisatie​ ​Misbruik-mishandeling​ ​bij​ ​kinderen

1994
Deel-certificaten​ ​VWO

1993
Norbertus​ ​College HAVO​ ​diploma